Lord Ganapati 108 Names

श्रीसिद्धिविनायकनामावली
śrīsiddhivināyakanāmāvalī
 
ध्यायेन्नित्यं गणेशं परमगुणयुतं ध्यानसंस्थं त्रिनेत्रम्
एकं देवं त्वमेकं परमसुखयुतं देवदेवं प्रसन्नम्
शुण्डादण्डाढ्यगण्डोद्गलितमदजलोल्लोलमत्तालिमालम्
     श्रीदन्तं विघ्नराजं सकलसुखकरं श्रीगणेशं नमामि ॥
dhyāyennityaṃ gaṇeśaṃ paramaguṇayutaṃ dhyānasaṃsthaṃ trinetram
ekaṃ devaṃ tvamekaṃ paramasukhayutaṃ devadevaṃ prasannam
śuṇḍādaṇḍāḍhyagaṇḍodgalitamadajalollolamattālimālam
     śrīdantaṃ vighnarājaṃ sakalasukhakaraṃ śrīgaṇeśaṃ namāmi ॥
 
ॐ विनायकाय नमः ।
Om̃ vināyakāya namaḥ ।
ॐ विघ्नराजाय नमः ।
Om̃ vighnarājāya namaḥ ।
ॐ गौरीपुत्राय नमः ।
Om̃ gaurīputrāya namaḥ ।
ॐ गणेश्वराय नमः ।
Om̃ gaṇeśvarāya namaḥ ।
ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः ।
Om̃ skandāgrajāya namaḥ ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
Om̃ avyayāya namaḥ ।
ॐ पूताय नमः ।
Om̃ pūtāya namaḥ ।
ॐ दक्षाध्यक्ष्याय नमः ।
Om̃ dakṣādhyakṣyāya namaḥ ।
ॐ द्विजप्रियाय नमः ।
Om̃ dvijapriyāya namaḥ ।
ॐ अग्निगर्भच्छिदे नमः । १०
Om̃ agnigarbhacchide namaḥ । 10
ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः ।
Om̃ indraśrīpradāya namaḥ ।
ॐ वाणीबलप्रदाय नमः ।
Om̃ vāṇībalapradāya namaḥ ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ।
Om̃ sarvasiddhipradāya namaḥ ।
ॐ शर्वतनयाय नमः ।
Om̃ śarvatanayāya namaḥ ।
ॐ गौरीतनूजाय नमः ।
Om̃ gaurītanūjāya namaḥ ।
ॐ शर्वरीप्रियाय नमः ।
Om̃ śarvarīpriyāya namaḥ ।
ॐ सर्वात्मकाय नमः ।
Om̃ sarvātmakāya namaḥ ।
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ।
Om̃ sṛṣṭikartre namaḥ ।
ॐ देवोऽनेकार्चिताय नमः ।
Om̃ devo'nekārcitāya namaḥ ।
ॐ शिवाय नमः । २०
Om̃ śivāya namaḥ । 20
ॐ शुद्धाय नमः ।
Om̃ śuddhāya namaḥ ।
ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ।
Om̃ buddhipriyāya namaḥ ।
ॐ शान्ताय नमः ।
Om̃ śāntāya namaḥ ।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
Om̃ brahmacāriṇe namaḥ ।
ॐ गजाननाय नमः ।
Om̃ gajānanāya namaḥ ।
ॐ द्वैमातुराय नमः ।
Om̃ dvaimāturāya namaḥ ।
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ।
Om̃ munistutyāya namaḥ ।
ॐ भक्त विघ्न विनाशनाय नमः ।
Om̃ bhakta vighna vināśanāya namaḥ ।
ॐ एकदन्ताय नमः ।
Om̃ ekadantāya namaḥ ।
ॐ चतुर्बाहवे नमः । ३०
Om̃ caturbāhave namaḥ । 30
ॐ शक्तिसंयुताय नमः ।
Om̃ śaktisaṃyutāya namaḥ ।
ॐ चतुराय नमः ।
Om̃ caturāya namaḥ ।
ॐ लम्बोदराय नमः ।
Om̃ lambodarāya namaḥ ।
ॐ शूर्पकर्णाय नमः ।
Om̃ śūrpakarṇāya namaḥ ।
ॐ हेरम्बाय नमः ।
Om̃ herambāya namaḥ ।
ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः ।
Om̃ brahmavittamāya namaḥ ।
ॐ कालाय नमः ।
Om̃ kālāya namaḥ ।
ॐ ग्रहपतये नमः ।
Om̃ grahapataye namaḥ ।
ॐ कामिने नमः ।
Om̃ kāmine namaḥ ।
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः । ४०
Om̃ somasūryāgnilocanāya namaḥ । 40
ॐ पाशाङ्कुशधराय नमः ।
Om̃ pāśāṅkuśadharāya namaḥ ।
ॐ छन्दाय नमः ।
Om̃ chandāya namaḥ ।
ॐ गुणातीताय नमः ।
Om̃ guṇātītāya namaḥ ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
Om̃ nirañjanāya namaḥ ।
ॐ अकल्मषाय नमः ।
Om̃ akalmaṣāya namaḥ ।
ॐ स्वयंसिद्धार्चितपदाय नमः ।
Om̃ svayaṃsiddhārcitapadāya namaḥ ।
ॐ बीजापूरकराय नमः ।
Om̃ bījāpūrakarāya namaḥ ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
Om̃ avyaktāya namaḥ ।
ॐ गदिने नमः ।
Om̃ gadine namaḥ ।
ॐ वरदाय नमः । ५०
Om̃ varadāya namaḥ । 50
ॐ शाश्वताय नमः ।
Om̃ śāśvatāya namaḥ ।
ॐ कृतिने नमः ।
Om̃ kṛtine namaḥ ।
ॐ विद्वत्प्रियाय नमः ।
Om̃ vidvatpriyāya namaḥ ।
ॐ वीतभयाय नमः ।
Om̃ vītabhayāya namaḥ ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
Om̃ cakriṇe namaḥ ।
ॐ इक्षुचापधृते नमः ।
Om̃ ikṣucāpadhṛte namaḥ ।
ॐ अब्जोत्पलकराय नमः ।
Om̃ abjotpalakarāya namaḥ ।
ॐ श्रीधाय नमः ।
Om̃ śrīdhāya namaḥ ।
ॐ श्रीहेतवे नमः ।
Om̃ śrīhetave namaḥ ।
ॐ स्तुतिहर्षताय नमः । ६०
Om̃ stutiharṣatāya namaḥ । 60
ॐ कलाद्भृते नमः ।
Om̃ kalādbhṛte namaḥ ।
ॐ जटिने नमः ।
Om̃ jaṭine namaḥ ।
ॐ चन्द्रचूडाय नमः ।
Om̃ candracūḍāya namaḥ ।
ॐ अमरेश्वराय नमः ।
Om̃ amareśvarāya namaḥ ।
ॐ नागयज्ञोपवीतिने नमः ।
Om̃ nāgayajñopavītine namaḥ ।
ॐ श्रीकान्ताय नमः ।
Om̃ śrīkāntāya namaḥ ।
ॐ रामार्चितपदाय नमः ।
Om̃ rāmārcitapadāya namaḥ ।
ॐ वृतिने नमः ।
Om̃ vṛtine namaḥ ।
ॐ स्थूलकान्ताय नमः ।
Om̃ sthūlakāntāya namaḥ ।
ॐ त्रयीकर्त्रे नमः । ७०
Om̃ trayīkartre namaḥ । 70
ॐ सङ्घोषप्रियाय नमः ।
Om̃ saṅghoṣapriyāya namaḥ ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
Om̃ puruṣottamāya namaḥ ।
ॐ स्थूलतुण्डाय नमः ।
Om̃ sthūlatuṇḍāya namaḥ ।
ॐ अग्रजन्याय नमः ।
Om̃ agrajanyāya namaḥ ।
ॐ ग्रामण्ये नमः ।
Om̃ grāmaṇye namaḥ ।
ॐ गणपाय नमः ।
Om̃ gaṇapāya namaḥ ।
ॐ स्थिराय नमः ।
Om̃ sthirāya namaḥ ।
ॐ वृद्धिदाय नमः ।
Om̃ vṛddhidāya namaḥ ।
ॐ सुभगाय नमः ।
Om̃ subhagāya namaḥ ।
ॐ शूराय नमः । ८०
Om̃ śūrāya namaḥ । 80
ॐ वागीशाय नमः ।
Om̃ vāgīśāya namaḥ ।
ॐ सिद्धिदाय नमः ।
Om̃ siddhidāya namaḥ ।
ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ।
Om̃ dūrvābilvapriyāya namaḥ ।
ॐ कान्ताय नमः ।
Om̃ kāntāya namaḥ ।
ॐ पापहारिणे नमः ।
Om̃ pāpahāriṇe namaḥ ।
ॐ कृतागमाय नमः ।
Om̃ kṛtāgamāya namaḥ ।
ॐ समाहिताय नमः ।
Om̃ samāhitāya namaḥ ।
ॐ वक्रतुण्डाय नमः ।
Om̃ vakratuṇḍāya namaḥ ।
ॐ श्रीप्रदाय नमः ।
Om̃ śrīpradāya namaḥ ।
ॐ सौम्याय नमः । ९०
Om̃ saumyāya namaḥ । 90
ॐ भक्ताकाङ्क्षितदाय नमः ।
Om̃ bhaktākāṅkṣitadāya namaḥ ।
ॐ अच्युताय नमः ।
Om̃ acyutāya namaḥ ।
ॐ केवलाय नमः ।
Om̃ kevalāya namaḥ ।
ॐ सिद्धाय नमः ।
Om̃ siddhāya namaḥ ।
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
Om̃ saccidānandavigrahāya namaḥ ।
ॐ ज्ञानिने नमः ।
Om̃ jñānine namaḥ ।
ॐ मायायुक्ताय नमः ।
Om̃ māyāyuktāya namaḥ ।
ॐ दन्ताय नमः ।
Om̃ dantāya namaḥ ।
ॐ ब्रह्मिष्ठाय नमः ।
Om̃ brahmiṣṭhāya namaḥ ।
ॐ भयावर्चिताय नमः । १००
Om̃ bhayāvarcitāya namaḥ । 100
ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः ।
Om̃ pramattadaityabhayadāya namaḥ ।
ॐ व्यक्तमूर्तये नमः ।
Om̃ vyaktamūrtaye namaḥ ।
ॐ अमूर्तये नमः ।
Om̃ amūrtaye namaḥ ।
ॐ पार्वतीशङ्करोत्सङ्गखेलनोत्सवलालनाय नमः ।
Om̃ pārvatīśaṅkarotsaṅgakhelanotsavalālanāya namaḥ ।
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः ।
Om̃ samastajagadādhārāya namaḥ ।
ॐ वरमूषकवाहनाय नमः ।
Om̃ varamūṣakavāhanāya namaḥ ।
ॐ हृष्टस्तुताय नमः ।
Om̃ hṛṣṭastutāya namaḥ ।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
Om̃ prasannātmane namaḥ ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः । १०८
Om̃ sarvasiddhipradāyakāya namaḥ । 108
॥ इति श्रीसिद्धिविनायकाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥
॥ iti śrīsiddhivināyakāṣṭottaraśatanāmāvaliḥ ॥